Διοργανωτές της συγκέντρωσης είναι οι μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις της Πολωνίας.

Οι πολωνικές αρχές έχουν αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη και διαμόρφωσαν την εργατική νομοθεσία, έτσι ώστε να δίνουν στους εργοδότες μεγαλύτερη ελευθερία στον καθορισμό του ωραρίου.

«Κατά τη γνώμη μας, η οικονομία της χώρας δεν είναι σε καλό επίπεδο. Ο λαός έχει κουραστεί από αυτή τη ζωή» - δήλωσε σε συνέντευξή του στη «Φωνή της Ρωσίας», ο Πρόεδρος του Πανπολωνικού Συνδικαλιστικού Συμφώνου» Γιαν Γκουζ.