Οι αποστολές που πρέπει να εκπληρώσουν τα σκάφη του Βόρειο στόλου, είναι τμήμα ενός σχεδίου για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση ολόκληρης της διαδρομής του Βόρειου θαλάσσιου δρόμου και της ζώνης της Αρκτικής που βρέχεται από αυτόν.

Εκτός από αυτό, στα Νησιά Νοβοσιμπίρσκ (Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός) θα αποκατασταθεί και να εκσυγχρονιστεί το αεροδρόμιο Τεμπ.