Οι ηγέτες των πολιτικών παρατάξεων του Ευρωκοινοβουλίου θα επιλέξουν τον παραλήπτη του βραβείου τον Οκτώβριο.

Με το βραβείο Σάχαροβ επιβραβεύονται πρόσωπα και οργανώσεις, που έχουν συνεισφέρει στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις του Ευρωκοινοβουλίου ή ομάδες βουλευτών, αφού συλλέξουν 40 υπογραφές υποστήριξης του υποψηφίου.