Βάση για τη δημιουργία του πυραύλου -που στην Ιαπωνία χαρακτηρίζουν επαναστατικό – αποτέλεσαν η «εξοικονόμηση χρόνου», η «εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων» και η «εξοικονόμηση εξοπλισμού». Το κόστος της ανάπτυξής του – που διήρκεσε 12 χρόνια – μαζί με την πρώτη εκτόξευση έφθασαν τα 205 εκατομμύρια δολάρια.

Ο «'Εψιλον» πρέπει να θέσει σε τροχιά τον επιστημονικό-ερευνητικό δορυφόρο SPRINT-А, ο οποίος θα συλλέξει δεδομένα για τις υπεριώδεις ακτίνες και στοιχεία για την ατμόσφαιρα του 'Αρη, της Αφροδίτης και άλλων πλανητών του Ηλιακού συστήματος.