Η απόφαση για την Κύπρο ελήφθη βάσει της θετικής έκθεσης της επιτροπής της Τρόικας των διεθνών πιστωτών (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ). Σημειώνεται ότι οι κυπριακές Αρχές έχουν λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και έχουν σημειώσει πρόοδο στην εκτέλεση των υπεσχημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.