Στο εγγύς μέλλον, όπως είπε, στα 7 πλοία στην περιοχή θα ενταχθούν επίσης: το πυραυλικό καταδρομικό Moskva, το περιπολικο Smetlivy και το μεγάλο αποβατκό σκάφος Nikolay Filchenkov.

«Τα καθήκοντα είναι απολύτως σαφή. Να αποφευχθεί η παραμικρή απειλή για τα σύνορα και την ασφάλεια του κράτους. Αυτή είναι η πρακτική όλων των Πολεμικών Ναυτικών Δυνάμεων του κόσμου - να βρίσκονται όπου ανεβαίνει το επίπεδο έντασης», - τόνισε ο Τσιρκόφ. Ο ναύαρχος υπενθύμισε ότι, παίρνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της στρατιωτικο-πολιτικής κατάστασης, η αύξηση των δυνάμεων στη Μεσόγειο είχε αρχίσει ακόμα το 2012.