Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει ότι η Συρία θα ενταχθεί στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και θα δηλώσει τις τοποθεσίες αποθήκευσης και παραγωγής των χημικών όπλων. Στη συνέχεια εκεί θα επιτραπεί η πρόσβαση επιθεωρητών, και θα αποφασιστεί το ζήτημα, από ποιον και πως αυτά θα καταστραφούν. Δεν αποκλείεται, ότι τα χημικά όπλα θα μεταφερθούν από τη Συρία στη Ρωσία, όπου υπάρχουν κατάλληλα εργοστάσια.