«Σε μία μόνιμη λύση της σημερινής συριακής κρίσης μπορούμε να έρθουμε μόνο στα πλαίσια της πολιτικής διαδικασίας, υποστηριζόμενης από τη διεθνή κοινότητα», - τονίζεται στο κείμενο του ψηφίσματος, που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία και τάχθηκαν υπέρ της υιοθέτησης ψηφίσματος του ΣΑ του ΟΗΕ, που θα φέρει υποχρεωτικό χαρακτήρα.