«Αποδεχτήκαμε πλήρως τη ρωσική πρωτοβουλία, - είπε. – Συμφωνήσαμε ευθύς εξαρχής. Ωστόσο είναι αναγκαίο να συζητήσουμε πολλές λεπτομέρειες». «Είναι καθαρά τεχνική διαδικασία», - προσέθεσε ο πρέσβης.