Σύμφωνα με τον ίδιο, τώρα διεξάγονται εργασίες για να προσδιοριστούν τα αίτια της βλάβης. Στο ΔΔΣ ήδη έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα.