Σύμφωνα με την TEPCO, αυτός ο δείκτης σε δείγματα από πηγάδι κοντά στις επίγειες ατσάλινες δεξαμενές αποθήκευσης του μολυσμένου νερού αυξήθηκε από 4200 μπεκερέλ ανά λίτρο σε 64000 μπεκερέλ ανά λίτρο.

Τώρα ειδικοί της εταιρείας προσπαθούν να διαπιστώσουν την αιτία αυτής της απότομης αύξησης του επιπέδου της ραδιενέργειας. Ωστόσο στην TEPCO ήδη επισήμαναν, ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ισχυρή διαρροή ραδιενεργού ύδατος τον περασμένο μήνα.