Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε βάθος έως 6 χλμ. Συνολικά έχουν συλλεγεί 620 είδη βενθικών* οργανισμών, αριθμός 6 φορές υψηλότερος από αυτόν που γνώριζε μέχρι σήμερα η επιστήμη.

Επί του παρόντος, οι επιστήμονες μελετούν τα ευρήματά τους. Τα είδη αυτά μπορεί να αποτελέσουν τη βάση βιοδραστικών ενώσεων και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

*της αβύσσου, που διαβιώνουν σε μεγάλο βάθος