«Με αυτό τον τρόπο δίνουν (οι ΗΠΑ) σ΄αυτόν (Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Άσαντ) άδεια για περαιτέρω ενέργειες χωρίς χημικά όπλα, την ύπαρξη των οποίων δεν είχε ακόμη αρχίσει να αναγνωρίζει», - είπε ο Σαμίρ Σασάρ.