Από τη διπλωματική υπηρεσία δόθηκε η πληροφορία, ότι στις 8 Σεπτεμβρίου, με αεροσκάφος του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας, μεταφέρθηκε ακόμα μία ομάδα ρώσων πολιτών, με μόνιμη διαμονή στη Συρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως και πολιτών μιας σειράς χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (68 ατόμων συνολικά).