«'Εχω ήδη εξετάσει ορισμένες προτάσεις, που θα μπορούσα να υποβάλω στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 'Ετσι, εξέτασα και τη δυνατότητα να απαιτηθεί από το ΣΑ να εξασφαλίσει την άμεση μεταφορά των χημικών όπλων σε χώρο, όπου θα μπορούσαν να είναι ασφαλή και στη συνέχεια να καταστραφούν» - είπε σε μια συνέντευξη στον ΟΗΕ.