«Η βία δε λύνει προβλήματα, και η χρήση βίας το μόνο που κάνει είναι να βαθαίνει τη σύγκρουση», - είπε ο Δαλάι Λάμα στους δημοσιογράφους, σήμερα Δευτέρα, αφού άφησε λίγα λουλούδια στο μνημείο της Ελευθερίας στη Ρήγα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να με επιτρέπουμε το ξέσπασμα παρόμοιων συγκρούσεων στο μέλλον, «Στην εποχή μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο για το πώς θα αποτρέπουμε παρόμοια πράγματα, και να προωθούμε τις ανθρώπινες αξίες», - είπε ο βουδιστής ηγέτης.