Η Υπηρεσία μπορεί να αντιγράφει τους καταλόγους των επαφών, τα SMS μηνύματα, τα σημειωματάρια, όπως επίσης να εντοπίζει την τοποθεσία που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του smartphone.

Τους τελευταίους μήνες έγινε γνωστό για πολλαπλά γεγονότα παρακολούθησης από τους υπαλλήλους της NSA των πολιτών των ΗΠΑ και των άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγών των κρατών.