Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό χρειάζεται να γίνει για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας ως ενός σύγχρονου, οικονομικά ισχυρού και τεχνολογικά αναπτυγμένου κράτους.

Επίσης ο πολιτικός τόνισε ότι η Βουλγαρία «παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον» στην υλοποίηση του σχεδίου της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου «South Stream». «Ανοικτό» σύμφωνα με τον ίδιο παραμένει το ζήτημα της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού «Μπελέν».