Η βλάβη συνέβη μεταξύ 11 και 14 Αυγούστου, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εφικτή η αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Για τους λόγους της απώλειας της επικοινωνίας και για το αν μπορεί πλέον να θεωρείται οριστικά χαμένη η συσκευή, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος προς το παρόν δεν αναφέρεται.