«Ομόφωνα όλοι οι ομιλητές τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου δράσης, το οποίο προετοιμάστηκε για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το σχέδιο εγκρίθηκε από όλους τους ομιλητές», - δήλωσε ο ίδιος.

Ο υπουργός πρόσθεσε, ότι αυτό το σχέδιο προβλεπεί μία σειρά δράσεων στον τομέα της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας, η οποία είναι ιδιαίτερα επώδυνη σήμερα στις ευρωπαϊκές χώρες.