«Ζητάμε από την Υπηρεσία να ανταποκριθεί άμεσα στην τρέχουσα κατάσταση και να παρουσιάσει στα κράτη-μέλη μία ανάλυση των κινδύνων, που σχετίζονται με ένα υποτιθέμενο αμερικανικό χτύπημα σε ΜΑΠΝ (μικρογραφία αντιδραστήρα-πηγή νετρονίων) και άλλες εγκαταστάσεις στη Συρία», - ανέφερε ο διπλωμάτης.