Οι συνομιλίες θα εστιαστούν στη συνολική εξέταση όλων των πτυχών της τρέχουσας κατάστασης στη Συρία και γύρω από αυτήν.

Στην ανακοίνωση επίσης σημειώνεται, ότι στη Μόσχα είναι ακόμα πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα για σύντομη λήξη της βίας και των δεινών των αμάχων στη Συρία στο δρόμο της πολιτιής διευθέτησης και χωρίς τις προσπάθειες εξωτερικής στρατιωτικής επέμβασης κατά παράκαμψη του ΣΑ του ΟΗΕ.