«Το κυριότερο είναι να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες για την εξυγίανση της παγκόσμιας οικονομίας, εξυγίανση μέσω της ποιοτικής ανάπτυξης», - δήλωσε ο Πούτιν την Πέμπτη, ανοίγοντας τη πρώτη σύνοδο εργασίας των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των G20, των αρχηγών των καλεσμένων κρατών και των επικεφαλής των διεθνών οργανισμών.

Ο Πούτιν σημείωσε, ότι ακριβώς για αυτό το λόγο «τα ζητήματα της τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας έγιναν κεντρικά στα πλαίσια της ρωσικής προεδρίας στην Ομάδα των 20».