Αυτό είπε ο επίσημος εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας, όπως είπε, έδωσε αντάξια εκτίμηση της έντιμης και χρήσιμης ανάλυσης από τον Λουκίν των προκλήσεων, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.