Οι ηγέτες των χωρών της G20, όπως είπε, τις προσεχείς δύο ημέρες θα συζητήσουν την πρόοδο, που είχε σημειωθεί στην οικονομική ατζέντα και την πρόταση, που συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Εκτός απ’ αυτό, στην βασική ατζέντα έχουν περιληφθεί θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη.

Αναμένεται επίσης η ομιλία του ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν, ο οποίος θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, και στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας.