Η επιτροπή διέκρινε τη συνεισφορά των επιστημόνων στη μελέτη της προέλευσης και της διεύρυνσης του Σύμπαντος, χαρακτηρίζοντας τις ανακαλύψεις τους ως επαναστατικές. Ο καθένας τους θα λάβει ως επιβράβευση το ποσό των 500.000 δολαρίων.

«Οι θεωρίες τους θα συμβάλουν στη διασάφηση των αιτίων της ομογένειας του Σύμπαντος σε μεγασκοπική κλίμακα και του μηχανισμόυ που λειτούργησε ως αφόρμηση για το σχηματισμό «σχηματισμών» όπως οι γαλαξίες, οι αστέρες, οι πλανήτες και άλλα κοσμικά αντικείμενα» - υπογραμμίζεται στο συνοδευτικό κείμενο.