Οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές χωρίστηκαν σε ομάδες και εγκαταστάθηκαν στις εισόδους του κοινοβουλίου. Γύρω από το κτήριο της Λαϊκής Συνέλευσης έχει τοποθετηθεί μεταλλικός φράχτης για τη ανεμπόδιστη είσοδο στο εσωτερικό των βουλευτών. Οι διαδηλωτές απαιτούν την άμεση παραίτηση του υπουργικού συμβουλίου.