Η Ρωσία εκπροσωπείται εκεί από μεγάλους παίκτες στην αγορά ενέργειας, συνολικά από 20 συμμετέχοντες. Στις 5 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΄Εκθεσης θα διοργανωθεί φόρουμ με την επωνυμία «Συμμετοχή της Ρωσίας στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος επιταχυμένης ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδονησία».

Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ενέργειας στην Ινδονησία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες της Ρωσίας.