Σύμφωνα με πληροφορίες, το καθεστώς του κατοίκου θα μπορούν να λάβουν όλοι οι Σύροι, που έλαβαν το δικαίωμα προσωρινής παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Νωρίτερα μόνο οι μισοί Σύροι, που προσέφυγαν στη Σουηδία για άσυλο, λάμβαναν το δικαίωμα για μόνιμη διαμονή. Στους υπόλοιπους εξέδιδαν έγγραφα για 3 χρόνια.

Χάρη σε αυτήν την απόφαση περίπου 8000 Σύροι θα λάβουν το δικαίωμα να γίνουν κάτοικοι της Σουηδίας και να μεταφέρουν εκεί τις οικογένειές τους.