Νωρίτερα οι αρχές της Ιαπωνίας ανέφεραν την πρόθεση να επενδύσουν περίπου $500 δις για την κατασκευή υπόγειου τείχους από πάγο γύρω από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες του σταθμού.

Σύμφωνα με τον Σουζούκι, η δημιουργία ενός τείχους από πάγο κάτω από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες για να σταματήσει η διαρροή του ραδιενεργού νερού στο έδαφος δεν θα είναι απλή, και στο μέλλον θα πρέπει να βρεθεί κάποια μόνιμη λύση.