Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου το «Νοβοτσερκάσκ» εγκατέλειψε το λιμάνι του Νοβοροσίσκ και κατευθύνεται προς το Βόσπορο. Στο πλοίο βρίσκονται μονάδες πεζοναυτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, στη Μεσόγειο θάλασσα ήδη εκτελούν αποστολή το περιπολικό πλοίο «Νεουστρασίμι», τα μεγάλα αποβατικά πλοία «Σαμπάλιν», «Ναύαρχος Νεβελσκόι» και «Περεσβέτ».

Επίσης, στο στολίσκο θα συμπεριληφθούν το μεγάλο αντιτορπιλικό «Ναύαρχος Παντελέγιεφ», στο οποίο έχει εγκατασταθεί το αρχηγείο της διοίκησης του μόνιμου επιχειρησιακού συνδέσμου του Π/Ν στη Μεσόγειο θάλασσα, και οι πυραυλάκατοι «Μόσχα» και «Βαριάγκ».