«Αυτό το ραντάρ, που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από ειδικούς της αμυντικής βιομηχανίας του Ιράν, είναι υπό δοκιμή και θα εγκατασταθεί σε κάποια πολεμικά πλοία», - δήλωσε ο αντιναύαρχος Αλι Γκολιαμζάντε.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν προγραμματίζει την ανάπτυξη διαφόρων τύπων συστημάτων σταθμών ραντάρ με ακτίνα δράσης από 500-700 χλμ έως 1000-3000 χλμ.