«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γνωρίζουν πολύ καλά. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των ανατολικών περιοχών. Θα μεταφέρουμε εκεί την πυραυλική και αεροναυπηγική βιομηχανία. Μέχρι το 2020 σκοπεύουμε να επενδύσουμε στην αναβάθμιση του ρωσικού στρατού 500 δις ευρώ μόνο για αγορά, ενώ για την τεχνική αναβάθμιση των εργοστασίων - $100 δις», - δήλωσε ο Ρογκόζιν.