«Εκτιμούμε την ευκαιρία που μας δίνεται να συσκεφθούμε γύρω από τις σχέσεις μας, όπως και τα διεθνή προβλήματα – ανέφερε. Έχουμε συμφέρον να αναπτύξουμε τη συνεργασία, τα μελλοντικά μας σχέδια έχουν ως στόχο να προχωρήσουμε μπροστά».

Ο Καρ – με τη σειρά του – σημείωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία παίζει κεντρικό ρόλο στις υποθέσεις της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.