Την Κυριακή, η Κεντρική επιτροπή για τον έλεγχο της πειθαρχίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ανακοίνωσε πως έχει ξεκινήσει έρευνα αναφορικά με τον Τσιαν Τσεμίν. Ο κομματικός έλεγχος των πειθαρχικών παραπτωμάτων οδηγεί, συνήθως, σε αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς των κινέζων αξιωματούχων και προηγείται τις έρευνας των δικαστικών αρχών.

Ο Τσιαν Τσεμίν είναι ο ανώτατος κινέζος αξιωματούχος εναντίον του οποίου ξεκίνησε παρόμοια έρευνα για το τελευταίο διάστημα.