Την Κυριακή έγινε γνωστό, ότι το επίπεδο ραδιενέργειας, στη δεξαμενή του σταθμού που έχει απώλειες, είναι 18 φορές υψηλότερο από ότι υπέθεταν νωρίτερα. 'Οπως διευκρίνισε η διαχειρίστρια εταιρεία του σταθμού TEPCO, όταν εντοπίστηκε η διαρροή, χρησιμοποιούνταν εξοπλισμός, με τη βοήθεια του οποίου δεν ήταν εφικτή η εκτίμηση του συνολικού μεγέθους της μόλυνσης.