Όπως αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Oxford Economic Papers, στην αύξηση του αναστήματος των Ευρωπαίων συνέβαλαν η γενική καλυτέρευση της ευημερίας, η βελτίωση των συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, καθώς επίσης το ανέβασμα του μεσαίου επιπέδου εκπαίδευσης.

Στην ανακάλυψη των αλλαγών στο μεσαίο ανάστημα των ανδρών της Ευρώπης βοήθησαν τους επιστήμονες από τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία οι αντίστοιχες σημειώσεις γιατρών και στρατιωτικών. Εξάλλου, οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να καταλάβουν κατά πόσο άλλαξε το μεσαίο ανάστημα των γυναικών λόγω έλλειψης παρόμοιων στοιχείων.