Στη λεγόμενη «Επιτροπή των πενήντα» στην ουσία δεν υπάρχουν ισλαμιστές. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός 60 ημερών. Οι εργασίες της θα αρχίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η Επιτροπή θα πρέπει να καταργήσει ή να διορθώσει εκείνα τα άρθρα του Συντάγματος, που είχαν συμπεριληφθεί εκεί από την προηγούμενη ισλαμική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, τα άρθρα που επιτρέπουν στους Ισλαμιστές θεολόγους να ασκούν επίδραση στην πολιτική της κυβέρνησης. Το νέο κείμενο του Συντάγματος στη συνέχεια θα τεθεί σε παλλαϊκό δημοψήφισμα.