Σύμφωνα με το νόμο, στα ιστολόγια και τα κοινωνικά δίκτυα απαγορεύεται η δημοσίευση ειδήσεων. Έτσι, πρακτικά απαγορεύεται η συζήτηση της πολιτικής στο Διαδίκτυο.

Ο νόμος επίσης προβλέπει, ότι οι ξένοι διαδικτυακοί πάροχοι θα πρέπει να κρατούν τους τοπικούς διακομιστές στο ίδιο το Βιετνάμ. Ο νόμος επικρίθηκε έντονα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.