Το ρεκόρ καταγράφηκε στην κεντρική πλατεία του Νοβοτσερκάσκ, όπου η χορωδία αποτελούμενη από 3681 Κοζάκους, οι οποίοι μαζεύτηκαν από όλη την περιοχή του Ροστόφ, για να τραγουδήσουν τον ύμνο των Κοζάκων «Ξεσηκώθηκε, συγκινήθηκε ο ορθόδοξος Τίχι Ντον».

Το Νοβοτσερκάσκ είναι η πρωτεύουσα των Κοζάκων του Ντον. Επιπλέων, το 1993 το έχουν αναγνωρίσει ως την πρωτεύουσα των Κοζάκων όλου του κόσμου. Το βιβλίο των Ρεκόρ της Ρωσίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό έργο, στόχος του οποίου, σύμφωνα με τους συντάκτες του, είναι η δημιουργία ενός πλήρες καταλόγου όλων των ρωσικών ρεκόρ.