Το πιο υψηλό επίπεδο ανεργίας σημειώνεται στην Ελλάδα – 27,6%. Και ο πιο χαμηλός – στα όρια του 5-6% - στην Αυστρία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με την Γιούροστατ, χωρίς εργασία στις χώρες της ΕΕ τον Ιούλιο παρέμεναν περίπου 27 εκατομμύρια άνθρωποι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ζει στην ευρωζώνη.