Το Υπουργείο 'Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε, ότι η συγκεκριμένη κίνηση επιχειρείται με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας στο πλαίσιο της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή και, σε καμιά περίπτωση, δεν συνδέεται με τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε πολεμικές ενέργειες κατά της Συρίας.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννης Κασουλίδης, δήλωσε, ότι - κατά τη γνώμη του – η εγκατεστημένη στη δημοκρατία αεροπορική βάση δεν πρόκειται να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην περίπτωση ένοπλης εισβολής στη Συρία.