Κατά τα έτη 2009-2016, ο αριθμός των ρωσικών καταδιωκτικών που είχαν σταλεί και που προβλέπεται να σταλούν έφτασε τα 384, αξίας περίπου 17.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι προμήθειες νέων αεροσκαφών μάχης, καθώς επίσης και τα προγράμματα αδειών χρήσης). Όσον αφορά την τιμή τους, η Ρωσία κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ.

Δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των εξαγώμενων αεροπλάνων μάχης κατέχουν οι ΗΠΑ (329 μαχητικά αεροσκάφη αξίας 31,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Μετά ακολουθεί η Κίνα με 187 καταδιωκτικά, αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.