Τα δείγματα θα επιστραφούν στη Γη για αναλύσεις. Εκτός τούτου, οι κοσμοναύτες θα αποσυνδέσουν το «τερματικό επικοινωνίας με λέιζερ» του διαστημικού πειράματος SLS και στη θέση του θα εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό.

Η διάρκεια όλων των εργασιών θα αποτελέσει σχεδόν 6 ώρες.