Οι οικολόγοι δήλωσαν ότι απαγόρευσαν στο σκάφος τους τη διέλευση μέσω της Βόρειας θαλάσσιας διαδρομής, εξηγώντας πως η αστάθεια του σκάφους Arctic Sunrise είναι απαγορευτική για τη διαδρομή μέσω πάγων.

Στην Greenpeace όμως σημειώνουν πως περισσότερα από 400 σκάφη, τα οποία είχαν πολύ κατώτερο επίπεδο ασφάλειας από το Arctic Sunrise πήραν άδεια για να κινηθούν μέσω της Βόρειας θαλάσσιας διαδρομής.