Η διαρροή σημειώθηκε εξαιτίας της βλάβης, που προξενήθηκε από τον οικοδομικό εξοπλισμό μιας ιδιωτικής εταιρείας στον αγωγό μέσω του οποίου η αμμωνία διοχετεύεται στο εργοστάσιο πετροχημικών. Η βλάβη στον αγωγό προκάλεσε μεγάλη έκρηξη.

Πάνω από 1000 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή του ατυχήματος. Η διαρροή έχει εξουδετερωθεί.