Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε προς το αεροδρόμιο τη στιγμή της επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος. Συνολικά στη πτήση είχαν δηλωθεί 152 επιβάτες. Η υπηρεσία ασφαλείας απομάκρυνε όλους από το αεροσκάφος και στη συνέχεια το  οδήγησε στην άκρη για να εξεταστεί από ειδικούς στους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι πληροφορίες ήταν ψευδείς, δεν βρέθηκαν οι οποιοιδήποτε εκρηκτικοί μηχανισμοί.