Υπέρ της αυτοδιάλυσης του Κοινοβουλίου ψήφησαν οι 140 από τους 200 βουλευτές, με το απαραίτητο ελάχιστο όριο των τριών πέμπτων από το συνολικό αριθμό των ψήφων για τη λήψη της απόφασης.

Οι νέες εκλογές, σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, θα διεξαχθούν εντός των 60 ημερών από την στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας υπογράψει το διάταγμα για τη διάλυση του Κοινοβουλίου.

Η διάλυση του τσεχικού Κοινοβουλίου ήταν συνέπεια της πολιτικής κρίσης στη χώρα.