Οι ρυθμιστικές Αρχές της Βουλγαρίας επέτρεψαν στη LUKErg Renew να αγοράσει τις εταιρίες Globo Energy, Mark 1, Mark 2 και UP Bulgaria 4. Το ποσό της συναλλαγής δεν αποκαλύφθηκε.

Παρίσι η LUKErg Renew συμφώνησε με τις βουλγαρικές Αρχές για την αγορά άλλων 3 εταιριών παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες.

Η LUKErg Renew είχε ιδρυθεί το 2011 για την υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τότε, εκτός από τα ενεργητικά στη Βουλγαρία, επένδυσε κεφάλαια σε εταιρίες στη Ρουμανία και τη Δανία.