Σήμερα από αυτές τις φτωχότερες χώρες της ΕΕ στη Γερμανία μεταβαίνουν για εγκατάσταση περίπου 70 χιλ. άτομα το χρόνο. Περίπου το 20% από αυτούς παίρνουν επίδομα ανεργίας. Το 2014 ο αριθμός των Ρουμάνων και των Βούλγαρων μεταναστών θα αυξηθεί περίπου κατά 2,5 φορές και θα φτάσει τις 180 χιλιάδες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 70% των Γερμανών υποστηρίζει την επιβολή περιορισμών στη μετανάστευση από τις χώρες της ΕΕ.